Mediteren om beter te presteren!

In deze tijd wordt veel van de medewerker gevraagd, niet alleen op het werk wordt de lat steeds hoger gelegd, maar ook in de thuissituatie neemt de druk voor velen toe. Het aantal mogelijkheden en prikkels neemt steeds meer toe, het is een kunst om daarmee om te gaan. Het vraagt vrijwel voortdurend om een topprestatie , een prestatie die vraagt om een goede conditie. Juist veel goed functionerende medewerkers vallen uit met chronische klachten als RSI en burn out. Vaak is daarvoor langere tijd onder druk gepresteerd, waardoor de balans tussen lichaam en geest is verstoord. Als er eenmaal sprake is van uitval , duurt de weg terug vaak lang en is het maar de vraag of het oude niveau weer wordt gehaald. Kostbare reïntegratie- of outplacementtrajecten zijn het gevolg, dat bovenop de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de focus steeds meer wordt gericht op preventieve maatregelen om werknemers als belangrijkste kapitaalfactor in topconditie te houden.