•  Het leidt tot lager ziekteverzuim en tot preventie tegen verzuim,
•  maakt fitter en gezonder,
•  geeft meer ideeën en maakt creatiever,
•  schenkt meer energie en
•  moedigt aan tot meer beweging en veranderingsbewustzijn .

Meditatie is een geschikt middel om vóór een reorganisatie medewerkers veranderingsbewuster te maken en te doordringen van de noodzaak tot continue ont wikkeling. Immers, een medewerker die zichzelf beter kent zal de aanwezige kennis en ervaring pas dan optimaal benutten en uitdragen en zijn omgeving positief beïnvloeden. Zie hier de wisselwerking voor zowel werkgever en werknemer.

Meditatie is het richten van de aandacht. Door training heeft dit als effect dat het concentratievermogen en de helderheid toeneemt. Het wordt rustiger en overzichtelijker in je hoofd, waardoor je alles wat je doet meer ontspannen en met aandacht doet. Je boort je innerlijke kracht aan en krijgt meer ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën. Je krijgt meer energie om stappen te ondernemen en in actie te komen. Stilstand is immers achteruitgang!

Eén van de meest vermoeiende activiteiten is het denken, vooral als er bij alles wat je doet een denkprogramma meedraait. Denken over wat je al hebt gedaan, nog moet doen of wat je morgen gaat doen. Denken is goed zolang het afgebakend is, daarna kun je je weer kan richten op alles wat er NU speelt.

Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat meditatie niet alleen een preventieve werking heeft ter voorkoming van ziekte, maar ook het genezingsproces effectief kan ondersteunen. Dit komt door een verminderde stressgevoeligheid, lagere bloeddruk, cholesterolgehalte, hartslag en spierspanning en een betere ademhaling. Dit heeft tot gevolg dat werknemers door meditatie fitter blijven en de werkprestatie verbetert. Bedrijven die meditatie toepassen hebben zeer lage ziekteverzuimcijfers gerealiseerd. IBM is een voorbeeld van een bedrijf dat haar medewerkers al jarenlang ruimte geeft om te mediteren, het ziekteverzuim ligt met 2,9% duidelijk beneden het gemiddelde van 4,5%.

Een aantal managers heeft de positieve effecten zelf ervaren, juist aan het management zijn al veel meditatietrainingen gegeven. Als we nu hierin ook de medewerkers betrekken die daar voor open staan, zal het effect nog veel beter zichtbaar worden!

Ja, de training kost zeker in het begin tijd. Naarmate de training vordert kost meditatie echter minder tijd en worden de eerste resultaten snel zichtbaar. Uiteindelijk is er een omslagpunt doordat mediteren steeds minder tijd kost en steeds meer oplevert! De meditatietraining zoals ik die geef is er op gericht om regelmatig tijdens werktijd enkele minuten te mediteren en in de pauzes wat langer, 5 tot 10 minuten. Door regelmatig het hoofd even leeg te maken, en dat kan in heel korte tijd, is het positieve effect van meditatie al snel merkbaar. Om het effect te versterken is het verstandig om wat langer te mediteren. Dat kan afhankelijk van de opzet en doelstelling in eigen tijd of gedeeltelijk worden gefaciliteerd door de werkgever.

In mijn trainingen combineer ik meditatie met yoga en tai chi oefeningen. Dit zijn eigenlijk vormen van meditatie, die voor veel mensen gemakkelijker zijn op te pakken dan alleen maar stilzitten.

Nee, maar je moet er zelf wel wat voor doen! In een training van 1 dag wordt de basis aangeleerd en worden opdrachten meegegeven die tijdens werk en in eigen tijd kunnen worden toegepast. Gedurende de eerste periode vindt er wekelijks een korte sessie plaats, waarbij de ervaringen worden uitgewisseld. Daarna worden de deelnemers meer losgelaten en vindt er nog een maandelijkse sessie plaats.

Dit is de hoofdlijn, afhankelijk van de behoefte wordt er een maatwerk programma ontworpen. Het gaat er uiteindelijk om de ervaringen te gebruiken in het dagelijkse werk. Om dat te bereiken is naast de basisinstructie een zekere regelmaat en herhaling noodzakelijk.

De trainingen worden gegeven op de bedrijfslocatie of in de Milarepa Toren . Dit geldt tevens voor eventueel benodigde persoonlijke coaching of begeleiding.


Afhankelijk van het traject dat wij samen met u opstellen doen wij u een, voor uw situatie passende, prijstelling toekomen. Deze prijsstelling kan bijvoorbeeld bestaan uit een tarief per uur of per dagdeel dan wel een prijsstelling voor een heel traject. Wellicht is een prijsstelling op basis van een gedeeltelijke no-cure-pay basis ook een mogelijkheid. Ik ga in die gevallen waar die mogelijkheid zich voordoet een "afrekening"op grond van meetbare effecten, zoals vermindering van het ziekteverzuim, niet uit de weg. Dit ondanks dat ik mij er van bewust ben dat hierbij ook andere factoren een rol kunnen spelen, ben ik zelf overtuigd van de positieve effecten van bedrijfsmeditatie.